Ładowanie...


Medycyna pracy

Rejestracja: 85 831 15 90

 • Badania pracownicze
 • Badania psychotechniczne
Badania pracownicze

Badania pracownicze przeznaczone są pracownikom których skierował pracodawca przed rozpoczęciem  u niego pracy na danym stanowisku. Pracodawca bez zaświadczenia o zdolności danego pracownika nie dopuścić  do podjęcia pracy na danym stanowisku .

Revita Centrum Medyczne przeprowadza w swojej placówce badania profilaktyczne. Badania wstępne, okresowe, kontrolne stanowią podstawę do zatrudnienia pracownika.

badania wstępne: 

pracodawca kieruje na nie nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy, jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy – wystąpią nowe narażenia, pracowników po zmianie stanowiska pracy.

badania okresowe:

pracodawca kieruje osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

badania kontrolne:

 pracodawca kieruje każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, ten pracownik musi poddać się badaniu w celu sprawdzenia i uzyskania orzeczenia przed podjęciem ponownie pracy.

Badania psychotechniczne

W naszej ofercie znajdują się badania psychologiczne dla kierowców zawodowych wszystkich kategorii prawa jazdy, badania kierowców, którzy zostali skierowani na nie przez Starostę lub policję z powodów takich jak: kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym, przekroczenie liczby 24 punktów karnych lub spowodowanie wypadku drogowego oraz operatorów urządzeń i maszyn w ruchu, wózków widłowych itp.. Placówka posiada wszystkie wymagane zezwolenia potrzebne do tego, by prowadzić badania psychotechniczne.

Badania kierowców:
-Psychotesty dla kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
-Psychotesty dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
-Psychotesty dla kierowców TAXI
-Psychotesty dla kierowców przedłużających ważność uprawnień w zakresie prawa jazdy
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
-Psychotesty dla kierowców którzy utracili uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T wobec których została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień w trybie art. 103 ust. 1 pkt. 2 lub 3
-Psychotesty dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
-Psychotesty dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
-Psychotesty dla kierowców skierowanych przez lekarza
-Psychotesty dla kierowców skierowanych za przekroczenie limitu punktów karnych
-Psychotesty dla kierowców skierowanych za spowodowanie wypadku drogowego
-Psychotesty dla kierowców uczestników wypadku drogowego
-Psychotesty dla kierowców skierowanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Badania operatorów:

-Psychotesty dla operatorów wózków widłowych i akumulatorowych, suwnic, żurawi, koparek, koparko- ładowarek, dźwigów, osób pracujących na wysokościach i innych zawodów wymagających sprawności psychofizycznej.

 • Badania sanitarno-epidemiologiczne
Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania te mają na na celu wykluczenie (bądź wykrycie) schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością ( choroby biegunkowe, nosicielstwo salmonellozy) lub schorzeń przenoszonych drogą kropelkową (zwłaszcza gruźlica) u osób, których charakter pracy wymaga stałego, lub częstego kontaktu z ludnością (np.: służba zdrowia, oświata, hotelarstwo, gastronomia). Badania sanitarno- epidemiologiczne są wykonywane przed podjęciem pracy w wyżej wymienionych branżach.
Należy wykonać badania laboratoryjne, tj. trzykrotne badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, w trzech kolejnych następujących po sobie dniach. Wynik badania jest wpisywany do książeczki sanitarno-epidemiologicznej pracownika.

 • Badania uczniów i na studia
Badania uczniów i na studia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 11.08.2010 roku, każdy uczeń lub student, powinien być przebadany w ramach medycyny pracy. Badania są przeprowadzane dla uczniów i studentów pod kontem narażenia ich na działania szkodliwe, uciążliwe bądź niebezpieczne w trakcie praktycznej nauki.

Uczeń bądź student zgłaszający się do Revita Centrum Medyczne  na badania powinien mieć ze sobą:

 • skierowanie ze szkoły w której będzie prowadził naukę,
 • dokument tożsamości
 • kartę bilansową ucznia
 • okulary, aparat słuchowy
 • karty informacyjne z pobytów w szpitalu ( z ostatnich 6 miesięcy)

Uczniowie do 16 roku życia na  badanie zgłaszają się z prawnym opiekunem, rodzicem.

 • Badania wysokościowe
Badania wysokościowe

Na badania wysokościowe kieruje pracodawca. Skierowanie takie powinno zawierać informacje czy chodzi o pracę powyżej czy poniżej 3 metrów wysokości dotyczy to ogólnego rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.05.1996 roku określa czym jest i jaka jest klasyfikacja pracy na wysokości. Rozporządzenie to rozgranicza prace na wysokości do 3 metrów i powyżej 3 metrów.)

Badania wysokościowe wykonywane są na ogół co 3 lata. Po 50 roku życia wykonuje się je co rok.
Przeciwwskazania, które uniemożliwiają wydanie pozytywnego orzeczenia w tym przypadku to np.:

 • wady wzroku wymagające noszenia okularów
 • padaczka
 • niedowidzenie

Badanie wysokościowe wydaje się po konsultacji z lekarzami:

 • okulisty
 • neurologa
 • laryngologa
 • Promieniowanie jonizujące
Promieniowanie jonizujące

Badanie przeznaczone pracownikom narażonym na promieniowanie jonizujące najczęściej dotyczy zawodów technicznych oraz pracowników służby zdrowia stomatolodzy, technicy rtg, radiolodzy, pielęgniarki. Promieniowanie jonizujące negatywnie wpływa na stan zdrowia osoby wykonującej czynności na danym stanowisku pracy.

Badania na szkodliwość promieni jonizujących może przeprowadzać jedynie uprawniony do tego lekarza. Zakres takiego badania obejmuje między innymi:

 • badanie ogólne pod kątem narażenia na wiązkę promieniowania jonizującego
 • badanie i stan ogólny skóry pacjenta
 • badanie morfologiczne krwi oraz rozmaz i płytki
 • badanie okulistyczne

Orzeczenie lekarza medycyny pracy co do wykonywania zawodu w warunkach promieniowania jonizującego jest zależne od sumy negatywnych czynników wpływających na samo wykonywane zajęcie. Najczęstszej badania  pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące powinny być przeprowadzane co 3 lata. Jednak w przypadku sumy czynników szkodliwych, lekarz medycyny pracy, dane zaświadczenie może wystawić na krótszy okres.

 • Badania na broń
Badania na broń

Badanie przeznaczone pracownikom narażonym na promieniowanie jonizujące najczęściej dotyczy zawodów technicznych oraz pracowników służby zdrowia stomatolodzy, technicy rtg, radiolodzy, pielęgniarki. Promieniowanie jonizujące negatywnie wpływa na stan zdrowia osoby wykonującej czynności na danym stanowisku pracy.

Badania na szkodliwość promieni jonizujących może przeprowadzać jedynie uprawniony do tego lekarza. Zakres takiego badania obejmuje między innymi:

 • badanie ogólne pod kątem narażenia na wiązkę promieniowania jonizującego
 • badanie i stan ogólny skóry pacjenta
 • badanie morfologiczne krwi oraz rozmaz i płytki
 • badanie okulistyczne

Orzeczenie lekarza medycyny pracy co do wykonywania zawodu w warunkach promieniowania jonizującego jest zależne od sumy negatywnych czynników wpływających na samo wykonywane zajęcie. Najczęstszej badania  pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące powinny być przeprowadzane co 3 lata. Jednak w przypadku sumy czynników szkodliwych, lekarz medycyny pracy, dane zaświadczenie może wystawić na krótszy okres.


Rejestracja

85 831 15 90

revita-logo-white

Centrum Medyczne Revita to wyjątkowe miejsce stworzone dla osób ceniących profesjonalizm oraz troskliwą opiekę w miłej atmosferze. Nasz zespół stanowią doświadczeni specjaliści zapewniając najwyższy poziom przeprowadzanych zabiegów oraz konsultacji.

Polityka Prywatności

Revita - centrum medyczne, al. 1000-lecia P.P. 10/21

email: biuro@revitacm.pl / telefon: 85 831 15 90

Przygotowane przez Empem Group.