Poznaj nas. TERAZ!

Centrum Medyczne Revita to wyjątkowe miejsce stworzone dla przedsiębiorców ceniących profesjonalizm oraz troskliwą opiekę nad pracownikami.

Badania ultrasonograficzne-USG

Referencje

Revita Centrum Medyczne s.c.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pod nazwą:
"Rozwój przedsiębiorstwa Revita Centrum Medyczne s.c. w oparciu o innowacje wzornicze"

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy nowych usług oraz poprawa efektywności pracy w ramach obecnie świadczonych usług. Zakłada się, że poprzez ekspercką analizę potencjału naszej firmy we wszystkich obszarach jej działania uda się zdiagnozować kwestie wymagające poprawy i optymalizacji, a także przestrzeń, w której powstaną zupełnie nowe usługi, jeszcze lepiej odpowiadające na potrzeby naszych obecnych i przyszłych klientów. Planuje się jak najlepiej wykorzystać zarówno zgromadzony już potencjał firmy, jak i nadarzające się okazje płynące ze strony trendów na rynku.

Wartość projektu: 113 160.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 96 186.00 PLN

„BON ANTYWIRUSOWY”, UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR bon67

Firma REVITA Centrum Medyczne Spółka Cywilna Ewa Łuniewska, Cezary Rokicki otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Bon antywirusowy”, umowa o powierzenie grantu nr BON67.

Celem projektu jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie zmian (innowacji) procesowych i nietechnologicznych w ramach projektu „Bon antywirusowy”.

Wartość projektu: 85 402,92 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 64 169,10 PLN