Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania te mają na na celu wykluczenie (bądź wykrycie) schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością ( choroby biegunkowe, nosicielstwo salmonellozy) lub schorzeń przenoszonych drogą kropelkową (zwłaszcza gruźlica) u osób, których charakter pracy wymaga stałego, lub częstego kontaktu z ludnością (np.: służba zdrowia, oświata, hotelarstwo, gastronomia). Badania sanitarno- epidemiologiczne są wykonywane przed podjęciem pracy w wyżej wymienionych branżach.

Należy wykonać badania laboratoryjne, tj. trzykrotne badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, w trzech kolejnych następujących po sobie dniach. Wynik badania jest wpisywany do książeczki sanitarno-epidemiologicznej pracownika.