Badania na broń

Badania na broń mają na celu wyeliminować zaburzenia funkcjonowania psychologicznego wśród kandydatów do posiadania lub posługiwania się bronią.

Aby uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do noszenia oraz posługiwania się bronią palną, niezbędne jest wykonanie odpowiednich badań wykonywanych jedynie przez uprawnionych lekarzy i psychologów.