Badania psychotechniczne

W naszej ofercie znajdują się badania psychologiczne dla kierowców zawodowych wszystkich kategorii prawa jazdy, dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawień do kierowania pojazdami, jak i dla kierowców którzy zostali skierowani na nie przez Starostę lub policję z powodów takich jak:

  • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym,
  • przekroczenie liczby 24 punktów karnych lub spowodowanie wypadku drogowego oraz operatorów urządzeń i maszyn w ruchu, wózków widłowych itp.

Placówka posiada wszystkie wymagane zezwolenia potrzebne do tego, by prowadzić badania psychotechniczne. Dzięki wysoko wykwalifikowanemu personelowi wszystkie niezbędne badania do uzyskania kwalifikacji są wydawane w jeden dzień.