Badania Kierowców

Oferujemy Państwu badania kierowców wszystkich kategorii. Nasza poradnia zapewnia kompleksową opiekę medyczną oraz posiada wszystkie wymagane zezwolenia do przeprowadzenia badań. Podczas jednej wizyty przeprowadzimy wszystkie niezbędne badania, które są wymagane by uzyskać zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu kierowcy.

Badania kierowców:

 • Psychotesty dla kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • Psychotesty dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
 • Psychotesty dla kierowców TAXI
 • Psychotesty dla kierowców przedłużających ważność uprawnień w zakresie prawa jazdy C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
 • Psychotesty dla kierowców którzy utracili uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T wobec których została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień w trybie art. 103 ust. 1 pkt. 2 lub 3
 • Psychotesty dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 • Psychotesty dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Psychotesty dla kierowców skierowanych przez lekarza
 • Psychotesty dla kierowców skierowanych za przekroczenie limitu punktów karnych
 • Psychotesty dla kierowców skierowanych za spowodowanie wypadku drogowego
 • Psychotesty dla kierowców uczestników wypadku drogowego
 • Psychotesty dla kierowców skierowanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

 

Badania operatorów:

 • Psychotesty dla operatorów wózków widłowych i akumulatorowych, suwnic, żurawi, koparek, koparko-ładowarek, dźwigów, osób pracujących na wysokościach i innych zawodów wymagających sprawności psychofizycznej.