Badania uczniów i na studia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 11.08.2010 roku, każdy uczeń lub student, powinien być przebadany w ramach medycyny pracy. Badania są przeprowadzane dla uczniów i studentów pod kontem narażenia ich na działania szkodliwe, uciążliwe bądź niebezpieczne w trakcie praktycznej nauki.

Uczeń bądź student zgłaszający się do Revita Centrum Medyczne na badania powinien mieć ze sobą:

  • skierowanie ze szkoły w której będzie prowadził naukę,

  • dokument tożsamości

  • kartę bilansową ucznia

  • okulary, aparat słuchowy

  • karty informacyjne z pobytów w szpitalu ( z ostatnich 6 miesięcy)

Uczniowie do 16 roku życia na badanie zgłaszają się z prawnym opiekunem, rodzicem.