Badania pracownicze

Badania pracownicze przeznaczone są pracownikom których skierował pracodawca przed rozpoczęciem u niego pracy na danym stanowisku. Pracodawca bez zaświadczenia o zdolności danego pracownika nie dopuścić do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Revita Centrum Medyczne przeprowadza w swojej placówce badania profilaktyczne. Badania wstępne, okresowe, kontrolne stanowią podstawę do zatrudnienia pracownika.

badania wstępne:

  • pracodawca kieruje na nie nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy, jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy – wystąpią nowe narażenia, pracowników po zmianie stanowiska pracy.

badania okresowe:

  • pracodawca kieruje osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

badania kontrolne:

  • pracodawca kieruje każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, ten pracownik musi poddać się badaniu w celu sprawdzenia i uzyskania orzeczenia przed podjęciem ponownie pracy.