Badania wysokościowe

Na badania wysokościowe kieruje pracodawca. Skierowanie takie powinno zawierać informacje czy chodzi o pracę powyżej czy poniżej 3 metrów wysokości dotyczy to ogólnego rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.05.1996 roku określa czym jest i jaka jest klasyfikacja pracy na wysokości. Rozporządzenie to rozgranicza prace na wysokości do 3 metrów i powyżej 3 metrów.)

Badania wysokościowe wykonywane są na ogół co 3 lata. Po 50 roku życia wykonuje się je co rok.

Przeciwwskazania, które uniemożliwiają wydanie pozytywnego orzeczenia w tym przypadku to np.:

  • wady wzroku wymagające noszenia okularów

  • padaczka

  • niedowidzenie

Badanie wysokościowe wydaje się po konsultacji z lekarzami:

  • okulisty

  • neurologa

  • laryngologa