Promieniowanie jonizujące

Badanie przeznaczone pracownikom narażonym na promieniowanie jonizujące najczęściej dotyczy zawodów technicznych oraz pracowników służby zdrowia stomatolodzy, technicy rtg, radiolodzy, pielęgniarki. Promieniowanie jonizujące negatywnie wpływa na stan zdrowia osoby wykonującej czynności na danym stanowisku pracy.

Badania na szkodliwość promieni jonizujących może przeprowadzać jedynie uprawniony do tego lekarza. Zakres takiego badania obejmuje między innymi:

  • badanie ogólne pod kątem narażenia na wiązkę promieniowania jonizującego

  • badanie i stan ogólny skóry pacjenta

  • badanie morfologiczne krwi oraz rozmaz i płytki

  • badanie okulistyczne

Orzeczenie lekarza medycyny pracy co do wykonywania zawodu w warunkach promieniowania jonizującego jest zależne od sumy negatywnych czynników wpływających na samo wykonywane zajęcie. Najczęstszej badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące powinny być przeprowadzane co 3 lata. Jednak w przypadku sumy czynników szkodliwych, lekarz medycyny pracy, dane zaświadczenie może wystawić na krótszy okres.